rozliczenie roczne

Ulgi podatkowe – z jakich odliczeń mogę skorzystać?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe, możesz skorzystać z ulg podatkowych. Prawo podatkowe przewiduje liczne odliczenia, zniżki i zwolnienia, które mogą wpłynąć na obniżenie podatku lub podstawy opodatkowania. Pamiętaj, że masz obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających prawo do tych odliczeń. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe Ci przysługują.

Ulgi podatkowe – jak prawidłowo je rozliczyć?

W przypadku korzystania z ulg podatkowych musisz pamiętać o dowodach wpłat. Na dokumentach powinny znaleźć się dane identyfikacyjne zarówno Twoje, jak i odbiorcy. Ponadto muszą zawierać dokładne kwoty poniesionych strat i tytuły wpłat.

Ulgi podatkowe to odliczenia od dochodu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub odliczeń od przychodu. Prowadzą do zmniejszenia ogólnej kwoty podatku, którą odprowadzasz do urzędu skarbowego. W celu poprawnego rozliczenia należy uzupełnić formularz PIT-O o niezbędne dane. Dostarcz go wraz ze swoim zeznaniem podatkowym do wybranego przez Ciebie urzędu skarbowego. Pamiętaj też o możliwości złożenia zeznania za pomocą e-deklaracji.

Ulgi podatkowe – rodzaje

Rozliczasz się z urzędem skarbowym poprzez formularze PIT-36, PIT 37 czy PIT-28? Pamiętaj o możliwości skorzystania z kilku ulg podatkowych takich jak:

  • z tytułu darowizn,
  • internetowej,
  • składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne,
  • remontowej,
  • prorodzinnej
  • rehabilitacyjnej,
  • na leki.

Wybrane przez Ciebie ulgi podatkowe powinieneś wykazać też przy pomocy załącznika PIT-O, poprzez który poinformujesz urząd o poniesionych wydatkach.

Ulga na leki

Ulga na leki przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom, którzy muszą utrzymywać te osoby. W drugiej z wymienionych sytuacji na skorzystanie z ulgi mogą liczyć np. małżonkowie, rodzice, rodzeństwo czy dzieci. Wydatki na leki mogą zostać odliczone wyłącznie w przypadku zalecenia określonych środków przez lekarza specjalistę. Z tego odliczenia nie skorzystasz, jeśli lekarstwa są dofinansowane w jakikolwiek sposób przez instytucje lub organizacje.

Ulga na dziecko

Przepisy podatkowe oferują wsparcie dla rodziców w formie ulgi prorodzinnej. Odliczenie to dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi sprawowałeś opiekę. Dotyczy to jednakowo władzy rodzicielskiej, funkcji opiekuna prawnego czy rodziny zastępczej. Ulga na dziecko może przysługiwać też w wypadku dorosłych dzieci (do 25 roku życia), które uczą się czy studiują w kraju lub za granicą. W tym przypadku ograniczeniem jest kryterium dochodów osiągane przez dziecko (3089 zł rocznie).

Ulga związana z wydatkami na internet

Przepisy prawa podatkowego przewidują ulgi podatkowe związane z wydatkami na internet. Odliczenie to dotyczy podatników, którzy korzystają z sieci na użytek prywatny. Osoby używające ją do celów działalności gospodarczej nie mogą odliczyć tych wydatków w PIT.

Ulga jest dostępna wyłącznie dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Warto dodać, że maksymalna kwota, jaką możesz odliczyć, wynosi 760 złotych rocznie. Pamiętaj też o tym, że wydatki, nie mogą dotyczyć przebudowy, instalacji czy modernizacji sieci internetowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *