PIT za granicą czy w Polsce? Jak się rozliczyć, pracując poza krajem?

Złożenie zeznania podatkowego w Polsce jest obowiązkiem podatnika nie tylko wtedy, gdy pracuje w kraju przez cały rok. Złożenie PIT za granicą będzie dla niego możliwe wówczas, jeśli straci status polskiego rezydenta podatkowego. W jaki sposób dowiedzieć się, czy obowiązuje Cię rozliczanie się z polskim urzędem skarbowym? Wystarczy prześledzić kilka czynników, taki jak liczba dni przebywania i pracy poza Polską.

 

Po pierwsze: sprawdź rezydencję podatkową

To, czy powinieneś rozliczać PIT za granicą czy w Polsce, określa rezydencja podatkowa. Jesteś określany jako polski rezydent podatkowy, jeżeli:

  • Przebywasz na terytorium Polski przez dłużej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego lub
  • Na terytorium RP posiadasz centrum osobistych lub gospodarczych interesów,

przy czym wystarczy, że spełnisz jeden z powyższych warunków. Dodatkowymi przesłankami do uznania Cię polskim rezydentem podatkowym będą takie sytuacje, jak:

  • posiadanie na terenie Polski dzieci, małżonka i/lub bliskich znajomych,
  • posiadanie na terenie Polski nieruchomości,
  • prowadzenie na terenie Polski stałych inwestycji.

Jeżeli przynajmniej część z tych elementów zostanie przez Ciebie spełniona, może to być powód do uznania Cię za polskiego rezydenta podatkowego. Nie musisz rozliczać więc deklaracji PIT za granicą nawet, jeśli przebywałeś na praktykach czy w sezonowej pracy poza Polską.

 

Prawo nierezydentów do składania PIT w Polsce

Niektóre rodzaje przychodów powinno się rozliczać w Polsce nawet wtedy, jeśli nie spełnia się warunków na polskiego rezydenta podatkowego. PIT w Polsce złożysz, jeśli na terenie RP osiągasz przychody np. z tytułu:

  • inwestycji,
  • wynagrodzeń,
  • wynajmowania nieruchomości.

Każdy nierezydent może rozliczyć się też z polskim urzędem skarbowym, jeżeli zeznania podatkowe składa wspólnie z małżonkiem. Musi jednak spełnić kilka wymagań:

  • miejscem zamieszkania obydwojga małżonków dla celów podatkowych powinien być jeden z krajów Unii Europejskiej, kraj Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska lub
  • jedno z małżonków musi podlegać bezwzględnemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej Polskiej, a miejscem zamieszkania drugiego być państwo członkowskie Unii Europejskiej, jedno z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska.

Przy tym niezbędnym wymaganiem jest posiadanie przez małżonków przychodów, z których co najmniej 75% musi stanowić przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce.

 

Polski PIT za granicą – jak go uzupełnić?

Jeżeli pracujesz lub przebywasz za granicą, a powinieneś rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym, nie ma konieczności, byś robił to osobiście w kraju. Prawo umożliwia inne sposoby na złożenie PIT za granicą. Możesz zrobić to w standardowy sposób – wydrukować odpowiednie pismo i wypełnić je ręcznie, a następnie wysłać deklarację listem poleconym do urzędu skarbowego. Wtedy musisz wziąć pod uwagę dłuższy czas oczekiwania na zwrot podatku – wydłużony o termin przesyłki listu.

Wygodniej PIT za granicą wypełnisz przy użyciu programu online. Jest to program zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów, z którego mogą korzystać wszyscy polscy rezydenci podatkowi. Informacje jakie będą Ci potrzebne do wypełnienia dokumentu, to Twoje podstawowe dane osobowe i kwota przychodu z poprzedniego roku. Po uzupełnieniu obowiązkowych pól program sprawdzi poprawność wypełnionego pisma i jeśli nie wychwyci nieprawidłowości – prześle je drogą elektroniczną bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *