zmiany w pit

Zachodzące zmiany podatkowe w PIT za 2018 rok

Nowy rok podatkowy niesie za sobą kilka istotnych zmian, o których warto wiedzieć. Dotyczą one zarówno przedsiębiorców, jak i osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Pamiętaj, że złożenie deklaracji powinno odbywać się wyłącznie na aktualnych formularzach. Dowiedz się więcej o najważniejszych zmianach w PIT za 2018 rok.

Ile wyniesie kwota wolna od podatku w PIT za 2018 rok?

Jedną z głównych zmian w PIT za 2018 rok jest wysokość kwoty wolnej od podatku, z której mogą korzystać osoby rozliczające się z PIT-36 i PIT-37. Uległa ona podwyższeniu i wynosi obecnie 8001 zł. Poskutkuje to zmianą kwoty zmniejszającej zobowiązanie u fiskusa, która wyniesie 1440 zł. W przyszłym roku większa część podatników skorzysta również z podwyższonej sumy, którą można odliczyć od podatku. Będzie ona dotyczyła także tych osób, których roczne dochody nie przekroczą 13.000 zł, a nie 11.000 zł jak do tej pory.

Koszty uzyskania przychodów dla twórców – ważne zmiany

2018 rok przyniósł ze sobą nowe przepisy dotyczące twórców. Mogą oni osiągnąć wyższy limit przychodów, dla których stosuje się 50 proc. koszty uzyskania przychodu. Warto wspomnieć, że redukcji uległa liczba rodzajów działalności, które mogą skorzystać z rozliczenia jako twórcy w PIT za 2018 rok. Przy tym należy mieć na uwadze, że koszty uzyskania przychodów przysługują z tytułu:

  • przychodów z przeniesienia praw wynalazczych,
  • przychodów z licencji do wynalazków,
  • przychodów uzyskanych z prac autorskich w ramach listy zawodów uprawnionych.

Limit łącznych wpływów, który uprawnia do kosztów obniżonych, został podniesiony do dwukrotnie większej kwoty, czyli 85.528 zł. Co ważne, limit przysługuje ze wszystkich tytułów uzyskania przychodu. Ustala się go od wartości 171.056 zł. W przypadku przekroczenia tego progu, twórcy nie mogą odliczyć kosztów autorskich.

Ryczałt od najmu w PIT za 2018 rok

Zmiany objęły też rozliczenia związane z nieruchomościami. W PIT za 2018 rok stawka za ryczałt od najmu wyniesie 8,5 proc. jeśli wartość rocznych przychodów z tego tytułu nie przekroczy 100.000 zł. W sytuacji, gdy łączna suma będzie wynosiła więcej niż ta ustalona kwota, stawka wzrośnie do 12,5 proc. Obecne przepisy prawa uwzględniały opodatkowanie na stałym poziomie 8,5 proc., niezależnie od wysokości przychodu jaki osiągnął podatnik.

Inne źródła przychodów – niezarejestrowana działalność

Zmiany w prawie podatkowym uwzględniają możliwość rozliczenia dochodów osób wykonujących działalność we własnym imieniu, bez zakładania firmy. Mają oni możliwość nierejestrowania biznesu, ale muszą spełnić pewien warunek. Ich przychody nie mogą przekroczyć sumy 1050 zł miesięcznie. Wpływy z działalności należy ująć w zeznaniach PIT za 2018 rok jako „inne źródła przychodów”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *