podatek na raty

PIT na raty – czy to jest możliwe?

Konsekwencje, jakie niesie ze sobą złożenie zeznania podatkowego, nie ograniczają się jedynie do zwrotu podatku. Jeśli zapłaciłeś zbyt niską kwotę zaliczki PIT, musisz uregulować różnice w urzędzie skarbowym. Co w przypadku, gdy nie możesz pozwolić sobie na jednorazową spłatę należności? Prawo polskie przewiduje taką sytuację i umożliwia podatnikom rozłożenie PIT na raty.

Komu przysługuje podatek na raty?

Obowiązkiem podatnika jest regularne i terminowe opłacanie podatków. Zdarzają się jednak przypadki, w których sytuacja finansowa nie pozwala na sprawne rozliczenie z urzędem skarbowym. Co w takiej sytuacji? Podatnicy mogą rozłożyć podatek na raty.

Kto może ubiegać się o zapłacenie PIT na raty? Możliwość ta przysługuje każdemu podatnikowi, jeśli złoży pisemną prośbę do wybranego urzędu skarbowego. Musi on jednak pamiętać, że rozłożenie podatku jest ulgą, której może udzielić jedynie organ podatkowy.

Co musi być zawarte we wniosku kierowanym do urzędu skarbowego?

  • informacja o tym, od kogo pochodzi dany dokument,
  • informacja o tym, do kogo kierowany jest dokument,
  • uzasadnienie ważnego interesu przedsiębiorcy lub interesu publicznego związanego z ulgą,
  • podpis osoby składającej prośbę.

Decydującym czynnikiem w kwestii rozpatrzenia dokumentu jest prawidłowe i przekonujące uzasadnienie, dlaczego podatnik ma otrzymać możliwość spłacenia PIT na raty. Jeśli zawrze w nim wyłącznie informację o tym, że nie posiada środków na terminowe opłacenie należności, nie będzie to wystarczające dla fiskusa.

Rozpatrywanie decyzji ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że przyznanie PIT na raty, będzie miało miejsce w wyniku indywidualnej oceny możliwości spłaty podatku.  Urząd dokona tego poprzez zbadanie zebranego materiału dowodowego.

Odmowna odpowiedź nie pozbawia podatnika szansy na spłatę PIT na raty. W ciągu 14 dni może on odwołać się od decyzji fiskusa. Musi to zrobić poprzez złożenie dokumentu do organu wyższego stopnia – jest nim izba skarbowa.

PIT na raty nie jest jedynym rozwiązaniem

Jeśli rozłożenie spłaty podatku nie rozwiązuje problemów finansowych podatnika, istnieje jeszcze jedno rozwiązanie. Prawo przewiduje dodatkowe udogodnienie jakim jest odroczenie terminu płatności.

Odroczenie może dotyczyć również zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, podobnie jak podatek na raty. Podatnik, który składa wniosek o odroczenie, może zamieścić w nim termin, na który chce przesunąć spłatę zobowiązania. W sytuacji, gdy organ pozytywnie rozpatrzy wniosek, wraz z wysłaną odpowiedzią wskaże nowy termin płatności. Warto pamiętać, że odroczenie bezterminowe nie jest możliwe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *