osoba współpraująca

Osoba współpracująca w Twojej działalności? Oblicz koszt firmy w przypadku zatrudnienia członka rodziny

Jako przedsiębiorca możesz zatrudnić w swojej firmie członka rodziny. Pamiętaj o tym, że nawet jeśli nie formalizujesz takiej współpracy w formie umowy, to zgodnie z prawem taka osoba jest traktowana jak osoba współpracująca. Miej na uwadze, że musisz zapewnić jej ubezpieczenie, nawet jeśli pomoc jest nieodpłatna. Sprawdź, jak w takim przypadku obliczyć koszt firmy.

Osoba współpracująca – kto może nią zostać?

Przepisy podatkowe nie określają, kto może być zatrudniany jako osoba współpracująca. Definicje znajdziesz w przepisach ZUS, które wskazują, że osobą współpracującą mogą być członkowie rodziny tacy jak:

 • rodzice,
 • dzieci,
 • dzieci przysposobione,
 • dzieci drugiego małżonka,
 • małżonek,
 • osoby przysposabiające,
 • macocha i ojczym.

Pamiętaj o tym, że osobą współpracującą nie może być rodzeństwo ani żaden członek rodziny, który jest zatrudniony w celu przygotowania zawodowego. Jednym z najważniejszych czynników jest obowiązek mieszkania przez osobę współpracującą z przedsiębiorcą w jednym gospodarstwie domowym.

Jak ubezpieczyć osobę współpracującą?

W przypadku zatrudnienia członka rodziny w swojej firmie musisz pamiętać o tym, że podlega on obowiązkowi ubezpieczenia. Osoba współpracująca musi być zawsze objęta ubezpieczeniem ZUS. Zarejestruj swojego współpracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11. Miej na uwadze, że zasady opłacania składek różnią się w zależności od tego, w jakiej formie go zatrudniasz.

Jeśli osoba współpracująca jest zatrudniona:

 • na umowie o pracę – opłacasz składki ZUS w wymiarze jako przedsiębiorca,
 • na umowie zlecenie – składki ZUS dla osoby współpracującej zależą głównie od wysokości jej wynagrodzenia,
 • nieodpłatnie – opłacasz składki ZUS w wymiarze jako przedsiębiorca.

Pamiętaj, że osoba współpracująca nie może korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Zatrudnienie osoby współpracującej a koszt firmy

Koszt firmy w przypadku zatrudnienia osoby współpracującej może stanowić koszt uzyskania przychodów w danym przedsiębiorstwie. Wydatki, które poniosłeś w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych czy koszty związane z użytkowaniem sprzętów, mogą być traktowane tak samo zarówno dla osoby współpracującej, jak i każdego innego pracownika.

Na koszt firmy przy zatrudnieniu osoby współpracującej mogą wpływać:

 • szkolenia,
 • podróże służbowe odbywane przez osobę współpracującą,
 • inne uzasadnione wydatki wpływające na funkcjonowanie firmy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *