dochody nieopodatkowane

Czego nie trzeba wykazywać w zeznaniach PIT, czyli dochody zwolnione z podatku

Przed wypełnianiem zeznania rocznego PIT, warto sprawdzić, które dochody podlegają opodatkowaniu, a w których przypadkach podatnik uzyskuje dochody zwolnione z podatku. Nie wiele osób wie, że polskie prawo podatkowe wymienia ponad 100 sytuacji, w których nie trzeba uzyskanych przychodów wykazywać w dokumencie PIT. Gdzie znaleźć pełną listę tych rodzajów dochodów? Przeczytaj tekst i dowiedz się, czy Twoje dochody podlegają opodatkowaniu.

Dochody zwolnione z podatku – gdzie o nich przeczytać?

Polskie prawo podatkowe uwzględnia dochody zwolnione z podatku, czyli te kwoty, których podatnik nie musi wykazywać na zeznaniu PIT. Pełna lista kategorii nieopodatkowanych dochodów wraz z opisem znajduje się w art. 21. ustawy o dochodach od osób fizycznych. Wykaz ten ma ponad 100 przypadków uzyskania dochodów, które nie podlegają wykazaniu. Zobacz czy Twoje dochody znajdują się na tej liście.

Nieopodatkowane dochody socjalne

Wielu polskich podatników pobiera zasiłki, zapomogi i dodatki socjalne. Które z nich to dochody zwolnione z podatku? Obowiązkowi podatkowemu nie podlegają dochody takie, jak:

 • dodatki pielęgnacyjne,
 • zasiłki poporodowe,
 • dodatki rodzinne,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • alimenty przyznawane na dzieci do 25 roku życia
 • alimenty dla dzieci w różnym wieku, które korzystają z zasiłku pielęgnacyjnego, bądź z renty socjalnej,
 • alimenty na osoby, które otrzymują miesięczne alimenty w wysokości do 700 zł.

Dochody zwolnione z podatku – nieruchomości

W Polsce wielu podatników uzyskuje dochody pochodzące z wynajmu i sprzedaży nieruchomości. Czy w tych przypadkach trzeba płacić podatek? Oto kilka przypadków tego rodzajów dochodów, w których uzyskane pieniądze to dochody zwolnione z podatku:

 • środki pochodzące z wynajmowania pokoi w budynkach znajdujących się na wsi, pod warunkiem, że liczba tych pokoi nie jest większa niż 5. W takim przypadku również zarobki uzyskane z wyżywienia gości są uznawane za dochody zwolnione z podatku,
 • dochody pochodzące z dodatku mieszkaniowego,
 • środki pochodzące z wynajmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika,
 • dochody uzyskane z tytułu sprzedaży całej nieruchomości lub jej części, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego. Są to dochody zwolnione z podatku pod warunkiem, że sprzedane grunty w wyniku przeprowadzonej transakcji nie straciły charakteru rolnego. W inny wypadku uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu.

Inne popularne przypadki dochodów zwolnionych z podatków

Dochody zwolnione z podatku to także:

 • wygrana nieprzekraczająca wartości 760 zł,
 • środki wypłacone z IKE, pod warunkiem, że są przechowywane na jednym koncie,
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie, pod warunkiem, że wysokość i zasady ich ustalania wynikają bezpośrednio z odrębnych przepisów lub postanowień układów zbiorowych pracy. Mogą także wynikać z innych zapisów, które oparte są na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów albo statutów. W polskim prawie jest kilka wyjątków od tej reguły. Wszystkie informacje na ich temat można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wszystkie wymienione przypadki nie podlegają obowiązkowi opodatkowania, a zatem podatnik nie musi wykazywać tych dochodów w zeznaniu PIT.

W tekście zostały wymienione tylko przykładowe sytuacje, w których podatnik uzyskuje dochody zwolnione z podatku. Przed wypełnieniem zeznania PIT, warto poznać je wszystkie, czyli przeczytać 21 art. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *