podatek solidarnościowy

Podatek solidarnościowy – zobacz czy Cię dotyczy

Projekt ustawy związanej z podatkami przegłosowany w 2018 roku nakłada nowe obowiązki na obywateli. Podatek solidarnościowy będzie dotyczył osób fizycznych osiągających dochody powyżej 1 mln złotych rocznie. Danina solidarnościowa może objąć ponad 21 tysięcy podatników. Sprawdź, czy może to dotyczyć również Ciebie.

Jaka będzie wysokość podatku dla najbogatszych?

Nowo wprowadzony podatek może Cię dotyczyć, jeśli zarabiasz ponad milion złotych rocznie i jesteś osobą fizyczną. W takim wypadku będziesz musiał przekazać państwu 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln złotych, osiągniętych w minionym roku kalendarzowym.  Wynika z tego, że podatek solidarnościowy będzie Cię dotyczył, jeśli zarabiasz powyżej 87 000 złotych brutto miesięcznie.

Warto wiedzieć, że podatek solidarnościowy zasili Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Oprócz wpływu od najbogatszych, fundusz ten może liczyć na składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15% (to sprawi, że dotychczasowa stawka zostanie obniżona z 2,45% na 2,30%). Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Jakie dochody będą objęte przez podatek solidarnościowy?

Podatek solidarnościowy może Cię dotyczyć, jeśli osiągasz dochody z tytułu m.in.:

  • działalności gospodarczej (również tej opodatkowanej liniowo według stawki 19%),
  • niektórych dochodów kapitałowych (nie wliczając w to np. dywidend i odsetek),
  • stosunku pracy i innych źródeł opodatkowanych w sposób progresywny.

Wypełniasz zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-40A i osiągasz dochód wyższy niż 1 mln zł? W takim razie będziesz musiał płacić ten rodzaj podatku.

Pamiętaj, że możesz pomniejszyć dochód o zapłacone przez Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne. Kwota, którą odprowadzisz na daninę społecznościową, nie będzie mogła być wliczona do kosztów podatkowych.

Należy zauważyć, że w projekcie ustawy został umieszczony zapis o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Każdy płatnik, który rozlicza podatki w Polsce, będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania dochody, jakie uzyskał przez kontrolowany podmiot, którego siedziba jest położona w państwie o niższym opodatkowaniu niż Polska. Ma to pozwolić na utrzymanie pieniędzy w krajowym budżecie.

W jaki sposób możesz zapłacić podatek solidarnościowy?

Pamiętaj, że podatek solidarnościowy ma wpłynąć do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczałeś podatek dochodowy. Jest to właściwy urząd dla Ciebie ze względu na miejsce zamieszkania. Musisz uregulować swoje zobowiązania u fiskusa najpóźniej do 30 kwietnia w roku następującym po roku podatkowym. Według zapisów w projekcie ustawy podatek solidarnościowy po raz pierwszy obejmie dochody osiągnięte w roku 2019.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *