mały podatnik

Nadchodzą uproszczenia dla przedsiębiorców. Mały podatnik – limity w 2019 roku

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne modyfikacje w przepisach dla małych podatników w 2019 roku. Będzie to między innymi podwyższenie progu CIT i PIT. Jednocześnie przewidywane są także uproszczenia podatkowe, które mają odpowiadać filozofii 3xP zapowiadanej przez ministerstwo. System dla podatnika ma być prosty, przejrzysty i przyjazny. Zastanawiasz się, co jeszcze zyska mały podatnik? Limity obowiązujące w 2018 roku ulegną zmianie.

Kto może zostać małym podatnikiem?

Status małego podatnika zależy od wysokości osiągniętego rocznego obrotu. Osiągnięcie go wiąże się z szeregiem korzyści, takich jak korzystanie z ulg podatkowych czy możliwości wyboru sposobu rozliczenia podatku VAT. W 2018 roku małym podatnikiem może być osoba, u której wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro.

Ułatwienia dla małych podatników

Osoby uprawnione do rozliczania jako mały podatnik mogą korzystać z:

  • kasowej metody rozliczeń,
  • kwartalnego sposobu rozliczania VAT,
  • ogólnych zasad rozliczania VAT.

Mały podatnik będzie też zobowiązany do stosowania wybranej przez siebie metody przez co najmniej rok.

Z jakich udogodnień może skorzystać mały podatnik? Limity dla takich podmiotów są wysokie, dlatego grupa małych podatników w Polsce jest dosyć liczna. Oprócz możliwości wyboru sposobu rozliczania się, mogą oni też skorzystać z:

  • dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (do wysokości 50 tys. euro),
  • prowadzenia uproszczonej księgowości.

Mały podatnik może też skorzystać z naliczania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej. Pozwoli to na zmniejszenie liczby składanych deklaracji i przelewów do 4 rocznie.

Mały podatnik – limity od 2019 roku

Limit, jaki mógł osiągnąć mały podatnik w 2018 roku, wynosił 1 200 000 euro, co było równowartością około 5 176 000 zł. W celu ustalenia limitu progu przychodów ze sprzedaży w polskiej walucie stosuje się średni kurs euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego.

Ile w 2019 roku może zarobić mały podatnik? Limity ustalone przez Ministerstwo Finansów zakładają wprowadzenie wyższego progu do kwoty 2 milionów euro rocznej wartości sprzedaży. Ma to na celu zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z preferencyjnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy niższej stawki podatku. Zmiana ta spowoduje, że wartość limitu będzie jednolita w ustawie o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *