leasing a podatki

Leasing a podatki – co można zawrzeć w kosztach uzyskania przychodu?

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług leasingowych. Dotyczy to głównie małych firm, które wolą leasing od kredytów. Przedmiotami najczęściej leasingowanymi są pojazdy: 43,9% z nich stanowią samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, 26,7% – to transport ciężki. Wartość kontraktów w roku 2017 w Polsce wyniosła 68,7 miliarda złotych. Formy leasingu mogą wpływać na rodzaj obowiązków podatkowych, jakie czekają przedsiębiorcę. Zobacz, jak wygląda sprawa „leasing a podatki”.

Wersje leasingu finansowego

Nie wiesz, jakie wydatki związane z leasingiem pojazdu możesz zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu w Twojej firmie? Pamiętaj, że jako przedsiębiorca masz prawo do zakwalifikowania części odsetkowej dotyczącej rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. Możesz też wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych.

Kwestia leasing a podatki zależy od metody, w jakiej amortyzujesz auto. Zaliczają się do nich:

  1. liniowa metoda amortyzacji – jest to podstawowy sposób leasingu samochodu osobowego. Stawka amortyzacji w tej sytuacji to 20% w skali roku. Pojazd może być amortyzowany przez 5 lat,
  2. indywidualna metoda amortyzacji – stosujesz ją w dwóch przypadkach:
  • kiedy samochód osobowy został uznany za używany (czyli używałeś go przez co najmniej 6 miesięcy),
  • kiedy samochód osoby został uznany za ulepszony (przed wprowadzeniem go do ewidencji poniosłeś wydatki rzędu co najmniej 20% wartości początkowej auta).

Pamiętaj, że bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu możesz wliczyć: opłaty za myjnię, zakup paliwa do leasingowanego samochodu czy drobne naprawy.

Co uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu – leasing a podatki

W przypadku samochodu z leasingu do kosztów uzyskania przychodu możesz wpisać:

  • koszty użytkowania leasingowego przedmiotu (naprawy, konserwacja, paliwo),
  • cena (określona w umowie leasingowej), po której możesz nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy,
  • opłaty ustalone w umowie, jakie ponosisz z tytułu użytkowania leasingowanego pojazdu, do których zalicza się: prowizje, opłatę wstępną czy raty leasingowe.

Do kosztów uzyskania przychodu nie możesz wliczyć kaucji, która w założeniu jest zabezpieczeniem umowy i podlega zwrotowi po jej wygaśnięciu.

Wątek leasing a podatki możesz rozpatrywać, gdy umowa leasingu została zawarta na piśmie. Musi to być umowa nazwana, odpłatna i dwustronnie zobowiązująca. Ma ona charakter terminowy i formułuje stosunek prawny o charakterze ciągłym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *