korekta pit

Korekta PIT – kiedy możesz ją złożyć?

Złożenie deklaracji PIT to obowiązek każdego podatnika. Przy jej wypełnianiu błędy mogą przytrafić się każdemu. Korekta PIT umożliwia zmianę zeznania. Możesz to zrobić, gdy nie toczy się przeciwko Tobie postępowanie lub kontrola skarbowa.

Korekta PIT – jak do niej dochodzi?

Korekta PIT ma miejsce w przypadku ujawnienia błędów w druku przekazanym do organu podatkowego. Możesz zmienić pierwotną treść deklaracji przez zeznanie korygujące. Urząd skarbowy w razie ewentualnej kontroli będzie brał pod uwagę wyłącznie skorygowaną wersję.

Korekta PIT musi być wykonana najpóźniej do momentu zakończenia biegu okresu przedawnienia. Zazwyczaj jest to 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożyłeś swoją deklarację PIT. Jeśli doręczyłeś ją w roku 2018, będziesz mógł ją zmienić do końca 2024 roku.

Jak zmienić swoje zeznanie?

Błędy w zeznaniu PIT możesz poprawić przez dostarczenie takiej samej deklaracji, jak pierwotna. Musisz wskazać, że jest to korekta PIT. Zrobisz to poprzez zaznaczenie pola „korekta zeznania” w pozycji A.10. Swój poprawiony formularz dostarcz osobiście, wyślij za pomocą Poczty Polskiej lub złóż go przez internet.

Pamiętaj, że korekta PIT może być składna w różnych formach, niezależnie od tego, w jaki sposób dostarczyłeś swoje pierwotne zeznanie. Przykładowo, możesz dostarczyć PIT osobiście, nawet jeśli pierwsza wersja została wysłana elektronicznie.

W przypadku złożenia deklaracji online, po jej zatwierdzeniu otrzymasz Urzędowe Poświadczenie odbioru, które będzie potwierdzeniem nadania korekty PIT.

Czynności sprawdzające a korekta deklaracji

Czynności sprawdzające są wykonywane w celu znalezienia prostych błędów (informacyjnych lub obliczeniowych) w składanych deklaracjach. W ramach tych czynności urząd skarbowy:

  • koryguje PIT, dokonując przy tym potrzebnych poprawek i uzupełnień. Jeśli kwota zwrotu podatku, nadpłaty lub wysokości straty nie przekracza 5.000zł, to fiskus przesyła podatnikowi skorygowane zeznanie. Płatnik ma 14 dni na ewentualny sprzeciw wobec korekty. Brak odzewu oznacza dokonanie zmian przez urząd skarbowy,
  • zwraca się do osoby składającej PIT i prosi o złożenie wyjaśnień, które mają wskazać przyczyny błędnego podania informacji, a następnie doprowadzić do korekty zeznania.

Wspólne rozliczenie małżonków a korekta PIT

Wraz z małżonkiem masz prawo do korzystania ze wspólnego rozliczenia. Możecie to zrobić, nawet jeśli pierwotnie złożyliście osobne zeznania. Macie na to czas do dnia upływu terminu składania deklaracji podatkowych. Wystarczy, że złożycie korektę PIT przez wypełnienie wspólnego formularza.

Analogicznie możecie zrezygnować ze wspólnego zeznania poprzez złożenie do urzędu skarbowego osobnych rozliczeń przed wyznaczonym czasem na składanie PIT.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *