nowa ordynacja podatkowa

Nowa ordynacja podatkowa – oto najważniejsze zmiany w prawie

1 stycznia 2019 roku przyniesie ze sobą nowe zmiany w przepisach prawa podatkowego. To właśnie wtedy wchodzi w życie nowa ordynacja podatkowa. Rząd chce zwiększyć ściągalność podatków poprzez bardziej przyjazne przepisy dla podatnika. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie zmiany wprowadzi nowy akt prawny.

Nowa ordynacja podatkowa a umorzenie podatku w przypadku niewielkich sum

Nowo obowiązujące przepisy mają przewidywać umorzenie podatku z urzędu w wypadku, gdy kwota zaległości podatkowej nie przekroczy sumy 50 złotych. W takich sytuacjach urząd skarbowy nie będzie rozpoczynał postępowania przeciwko podatnikowi, a trwające postępowania będą umarzane. Powyższy przepis dotyczy zaległości poniżej 50 zł, które obejmują:

 • zaniżenie podatku,
 • zwrot podatku,
 • podatek,
 • nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem należnym,
 • zawyżenie nadpłaty,
 • straty za okres rozliczeniowy.

Nowa ordynacja podatkowa a korekta deklaracji dokonana przez urząd

Ordynacja podatkowa i zmiany w niej zachodzące pozwolą na szereg ułatwień w zakresie składanych zeznań podatkowych takich jak jego sprawniejsze skorygowanie. Podatnik nie będzie musiał już czekać na decyzję urzędu skarbowego i samodzielnie dokonywać korekty. Urząd będzie mógł samodzielnie nanieść zmiany w deklaracji, jeśli różnica nie przekracza 5000 zł.

Nowa ordynacja podatkowa – urząd nie naliczy odsetek za zwłokę

Nowa ordynacja podatkowa zakłada też sytuacje, w których urząd skarbowy nie naliczy odsetek za oczekiwanie na następujące zaległości:

 • których wysokość nie przekracza kwoty 10 złotych,
 • za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji,
 • za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania (jeśli środki pieniężne czy kwoty uzyskane ze sprzedaży zabezpieczonych rzeczy lub praw zaliczono na poczet zaległości podatkowych),
 • związane z popełnionymi w deklaracji rocznej pomyłkami rachunkowymi w przypadku, gdy PIT został wysłany w formie elektronicznej,
 • dotyczące sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu, licząc od momentu wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia podatnikowi postanowienia o wznowieniu go,
 • za okres od następnego dnia po upływie 14-dniowego terminu (dotyczy to otrzymania odwołania przez podatnika) do dnia otrzymania tego odwołania przez organ odwoławczy.

Nowa ordynacja podatkowa – wznowienie terminu złożenia zeznania

Istotną zmianą w zakresie nowego prawa podatkowego jest zniesienie zasady, według której terminy materialno-prawne (te ustalane ustawami podatkowymi) nie mogą być wznawiane. Nowe przepisy pozwalają na przywrócenie terminów podatkowych, jeśli podatnik wykaże, że niezłożenie PIT-u w przeznaczonym do tego terminie nie nastąpiło z jego winy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *