Jak przyspieszyć zwrot podatku?

Do końca kwietnia każdego roku podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej. Celem zeznania jest wskazanie czynności generujących przychody, czyli wynagrodzenia. W deklaracji przedstawia się również prawa do ulg i rozliczeń, a także kwoty zaliczek pobranych w poprzednim roku. Jeśli kwota wpłaconych przez podatnika zaliczek była większa, niż kwota podatku za ten okres, przysługuje mu zwrot podatku.

 

Urząd ma 3 miesiące na zwrot podatku

Po złożeniu deklaracji podatnicy próbują ustalić, jak długo będą oczekiwać na zwrot podatku. Ustalony termin, w którym powinni odzyskać środki, wynosi 3 miesiące. Taki czas przysługuje urzędowi skarbowemu na rozpatrzenie zeznania podatkowego.

Najczęściej jednak organ skarbowy przesyła podatnikowi środki o wiele wcześniej. Trzeba przy tym pamiętać, w jaki sposób liczymy termin 3 miesięcy. Jest to czas od momentu złożenia deklaracji osobiście w urzędzie skarbowym, wysłania jej przez internet lub tradycyjnie – listem poleconym.

 

Nie otrzymałem zwrotu w terminie – z czego to wynika?

W nielicznych przypadkach urząd skarbowy może przekroczyć termin trzech miesięcy na zwrot podatku. Skąd może wynikać opóźnienie? Jednym z najczęściej spotykanych powodów jest wykrycie błędów w deklaracji podczas jej rozpatrywania. Wtedy postępowanie polega na wysłaniu podatnikowi informacji o wykrytych nieścisłościach, a także wezwanie do złożenia korekty zeznania lub dostarczenia brakujących dokumentów.

Jeśli kwota korekty nie przekracza 1000 zł, organ skarbowy może przesłać uwierzytelnioną kopię skorygowanej przez niego deklaracji. Jeśli podatnik zdecyduje się poprawić ją samodzielnie, wtedy urząd ma 3 miesiące na zwrot podatku, licząc od daty dokonania korekty.

 

Pozostałe powody zwrotu po terminie

Czasem podatnik może obawiać się, że zwrot podatku nie dotarł do niego w określonym czasie ze względu na niedokładne obliczenie terminu. Należy pamiętać, że przysługujące urzędowi 3 miesiące powinny być liczone do dnia:

  • Wypłacenia nadpłaty, pozostawienia jej do odbioru w kasie lub nadania przekazu pocztowego – jeśli podatnik odbiera zwrot w gotówce,
  • Złożenia w banku polecenia przelewu – jeśli podatnik otrzymuje zwrot na konto.

Jeżeli urząd mimo to przekroczył termin zwrotu, podatnikowi należą się odsetki za zwłokę. Nalicza się odsetki podatkowe, ale tylko w przypadku, jeśli całkowita kwota zwrotu przekracza wartość 11,60 zł.

 

Sposoby na przyspieszenie zwrotu podatku

Jeśli zależy Ci na szybkim zwrocie należnego podatku, możesz wpłynąć na przyspieszenie tego procesu. Pierwsze, co możesz zrobić, to złożyć deklarację tak szybko, jak to możliwe. Niewielu podatników wypełnia PIT na długo przed końcem kwietnia, dlatego w tym okresie urzędy mają mniej pracy przy weryfikacji zeznań. Jeśli złożysz PIT na początku roku, na zwrot podatku będziesz czekał nawet kilka czy kilkanaście dni.

Termin zwrotu zależy też od sposobu złożenia deklaracji. Najdłużej czekają osoby, które PIT wysłały pocztą, kurierem lub wysłały zeznanie z zagranicy. Szybszym sposobem jest osobiste złożenie deklaracji we właściwym urzędzie, ale wtedy trzeba liczyć się z kolejkami. Zdecydowanie najszybszą metodą będzie wypełnienie PIT przez internet i przesłanie jej przez program online. PIT przejdzie weryfikację poprawności i natychmiast znajdzie się w kolejce do weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *