Nowa ulga podatkowa za 2019

Co przyniesie nowa ulga podatkowa w 2019 roku?

Zasadami i wartościami ulg podatkowych kierują w Polsce przepisy o prawie podatkowym.  A czym jest właściwie ulga podatkowa? Jest to rodzaj zwolnienia, odliczenia lub obniżenia wysokości podatku odprowadzanego co roku przez podatników. Takie odprowadzenie czy zmniejszenie podstawy opodatkowania przysługuje osobom w dwóch przypadkach: gdy są legalnie pracującymi osobami zatrudnionymi na etacie lub gdy prowadzą własną działalność gospodarczą. Czy wiesz jaka ulga podatkowa Ci przysługuje i co się zmieni w 2019 roku?

Kiedy darowizna podlega uldze podatkowej?

Ulga podatkowa od darowizny przysługuje polskim podatnikom w trzech przypadkach. Nie można jej odliczyć od kosztów uzyskania przychodów, ale można przeprowadzić tę procedurę podczas składania zeznania rocznego.

3 rodzaje darowizny, które podlegają uldze podatkowej:

  • oddanie krwi – by skorzystać z ulgi, trzeba posiadać potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa, na którym znajduje się informacja o ilości oddanej krwi. Darowizny są sumowane i później liczone łącznie,
  • darowizna kościelna – by skorzystać z ulgi, należy posiadać dokument świadczący kto przyjął darowiznę, jaka była jej wartość, kiedy została przekazana oraz potwierdzenie przyjęcia przez osobę przyjmującą,
  • darowizna na organizacje społeczne – aby skorzystać z ulgi, należy posiadać dokument potwierdzający kto przyjął darowiznę, ile wynosiła lub jaką miała wartość, kiedy została przekazana oraz informację, że została przejęta.

Najważniejsze jest w każdym wyżej wymienionym przypadku, by posiadać dokument potwierdzający dokonanie darowizny oraz świadczący o jej wartości. Jest to podstawa – tylko tak ulga podatkowa od darowizny może zostać odliczona.

Czy przysługuje Ci ulga podatkowa prorodzinna w 2019 roku?

Jeżeli jesteś podatnikiem, który rozlicza się za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-37 to ta ulga podatkowa przysługuje właśnie Tobie. Jest to rodzaj ulgi, który przysługuje rodzicom i opiekunem za każdy miesiąc sprawowanej opieki, jeżeli:

  • pełnili funkcję opiekunów prawnych, a dziecko mieszkało z nimi,
  • sprawowali władzę rodzicielską,
  • pełnili funkcje rodziny zastępczej dla dziecka.

Skorzystasz z niej, jeśli jesteś opiekunem lub rodzicem:

  • dziecka, które jest niepełnoletnie, czyli nie ukończyło 18 roku życia,
  • dziecka niepełnosprawnego, które otrzymuje rentę socjalną albo dodatek pielęgnacyjny,
  • dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia i kontynuuje naukę, a jego roczny dochód nie jest wyższy niż 3098 zł.

Ulga podatkowa prorodzinna nie przysługuje podatnikom rozliczającym się według karty podatkowej, stawki zryczałtowanej i stawki opodatkowanej podatkiem liniowym. Ulga podatkowa na dziecko w Polsce wynosi 92,67 zł miesięcznie, jeżeli dochody rodziców lub opiekunów będących małżeństwem nie przekraczają kwoty 112 tys. zł w roku podatkowym.

Czy wiesz, jak skorzystać z ulgi na internet?

Ile wynosi i kto może skorzystać z ulgi na internet? Ta ulga podatkowa przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się za pomocą formularza PIT-36 lub PIT-37. By rozliczyć ten rodzaj ulgi, wystarczy do PIT-u dodać załącznik PIT-O – w nim wykazuje się wydatki poniesione w związku z korzystaniem z internetu. Ulga podatkowa za internet jest rozliczana przy okazji składania deklaracji podatkowej za 2018 rok. Niestety taka ulga może zostać odliczona jedynie dwa razy w następujących po sobie latach podatkowych. Maksymalne roczne odliczenie to 760 złotych.

Co nowego, czyli ulga podatkowa za 2019 rok

Nowa ulga podatkowa będzie istotna przy rozliczeniach za 2019 rok. Dotyczy ona kosztów, jakie podatnik poniósł za rzecz efektywnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego mieszkalnego, pod warunkiem, że nieruchomość prawnie należy do podatnika. Maksymalna wysokość ulgi to 53 tysiące złotych. Warunkiem skorzystania z nowej ulgi podatkowej jest rozliczanie się według skali 19% lub płacenie podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *